Pidetään huolta lapsista, nuorista ja ikäihmisistä

Kuntavaaliehdokkaat Sanna Kuhlman, Tuula Niemi Hanna-Leena Savolainen, Janne Savolainen, Tapani Syrjänen ja Pauli Perttula kokoontuivat keskustelemaan lasten, nuorten ja ikäihmisten asioista. Seuraavassa tiivistelmä keskustelun aikana esiin nousseista ajatuksista, joita löytyy myös sosialidemokraattien vaaliohjelmasta.

Sanna Kuhlman, Tuula Niemi, Hanna Savolainen, Janne Savolainen, Pauli Perttula ja Tapani Syrjänen.

Harrastustakuu on toteutettava

Lasten harrastaminen lisää hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisen riskiä. Haluamme tukea lasten ja nuorten koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia Kokemäellä. Kokemäki on turvallinen ja viihtyisä kaupunki lapsiperheille. Toivomme, että jäämme hyvällä tavalla myös nuorten mieliin niin, että he haluavat opiskeluvuosien jälkeen palata takaisin Kokemäelle perustamaan perhettä. Mielestämme harrastustakuun toteuttaminen on tärkeää, sillä tällöin jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee mahdollisuus harrastamiseen koulupäivien yhteydessä ja samalla helpotetaan myös perheiden arkea. Jotta tämä olisi mahdollista tarvitaan yhteistyötä urheiluseurojen, kulttuuri- ja kyläyhdistysten sekä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Nuokkaritoimintaa tulee kehittää

Nuoret kaipaavat turvallisten aikuisten seuraa. Siksi on tärkeää, että Nuokkarille löytyisi paikka, jonka nuoret tuntisivat omakseen. Lisäksi aukioloaikoja olisi pyrittävä lisäämään, jolloin nuorisotyöntekijöiden lisäksi voitaisiin käyttää toiminnassa mukana myös muita toimijoita.

Huomiota mielenterveyteen

Hyvin hoidettu ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö ovat jokaisen kuntalaisen etu. Varhainen puuttuminen havaittuihin ongelmiin on erityisen tärkeää. Korjaavat mielenterveys- ja päihdepalvelut tulisi olla saatavilla matalalla kynnyksellä ja nopeasti kaikenikäisille kuntalaisille.

Pidetään huolta vanhuksista

Vanhusten kotona selviytymistä tulee edistää ja heidän tukenaan on oltava hallintorajat ylittävä verkosto. Omaishoitajuutta pitää arvostaa ja tukea. Siksi omaishoidon kriteerit on syytä selkeyttää. Jos vanhuksen kotona selviytyminen hankaloituu muistisairauden tai muun syyn takia, tulee hänen tilanteensa arvioida mahdollisimman nopeasti, jotta mahdollisen lisätuen tai laitoshoidon tarve käy ilmi.