NÄISTÄ ASIOISTA PÄÄTETÄÄN ALUEVAALEISSA 2022

Lainaus SDP:n sivuilta

KÄRKITEEMAMME ALUEVAALEISSA

Ensimmäiset aluevaltuustot tekevät hyvinvointialueiden kehityksen kannalta merkityksellisiä päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän jokaisen arkeen ja koko hyvinvointivaltion ytimeen. Päätökset koskevat esimerkiksi palveluverkon laajuutta, hoitoon pääsyä ja henkilökunnan työoloja.

SDP:lle jokaisen yhdenvertainen oikeus laadukkaisiin palveluihin, oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä henkilöstön hyvinvointi ovat näiden vaalien keskeisimpiä teemoja.

HOITOA ON SAATAVA AINA TARVITTAESSA

Oikea-aikaiset palvelut sekä luovat hyvinvointia että säästävät rahaa. Korona-ajalta kertyneen hoivavelan purkaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tarvitsemme hoitotakuun, riittävät ja laadukkaat palvelut ja palveluverkon, jotta hoitolupaus on toteutettavissa.

SDP:lle hoitolupaus tarkoittaa muun muassa sitä, että

  • Perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsee 7 päivässä hoidontarpeen arvioinnista.
  • Hoidon tarve arvioidaan samana päivänä, kun asiakas on ottanut yhteyttä.
  • Hoitolupaus koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia, eli myös mielenterveyden haasteiden kanssa hoitoon pääsee viikossa.
  • Suunterveydenhoito on kaikkien saatavissa oikea-aikaisesti, hoidon tarpeen arviointi tehdään samana päivänä, kun yhteyttä on otettu ja kiireettömän hoidon hoitotakuu lyhenee puolesta vuodesta kolmeen kuukauteen.

Hyvinvointialueiden päättäjät päättävät siitä, millaisia palveluita jatkossa tarjotaan ja miten palveluita tuotetaan. Jokaisen suomalaisen on voitava luottaa siihen, että hoitoon pääsee tarvittaessa, asuinpaikasta riippumatta.

HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ TURVAA PALVELUIDEN LAADUN

Palvelut ja hoitolupaus edellyttävät osaavaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa. Toimivien palveluiden voimavara on niitä tekevät ihmiset.

Sote-henkilöstölle pandemian aiheuttama kuormitus on ollut merkittävä. Moni on venynyt korona-aikana oman jaksamisensa äärirajoille. Sosiaali- ja terveysalalla tehtävä työ on vastuullista ja sitä tehdään kutsumuksesta, suurella sydämellä. SDP:lle henkilökunnan asema, hyvinvointi ja työolot ovat tärkeitä ja me lupaamme huolehtia henkilöstön asemasta uudistuksen aikana.

Sosiaali- ja terveysalaa on lisäksi kohtaamassa työvoimapula. Tarve uusiin työntekijöihin kasvaa eläköitymisen lisäksi myös kasvavan palvelutarpeen vuoksi. Osa alalla työskentelevistä kokee myös arvostuksen puutetta, ja pohtii alan vaihtoa.

SDP haluaa, että hyvinvointialueilla henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan. Hyvinvointialueiden työntekijöiden työolojen ja työn tekemisen ympäristön tulisi olla sellainen, että merkityksellisen työn tekeminen hyvin, ja ilman kohtuutonta työkuormaa, on aidosti mahdollista. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen muodostuvat useista asioista. Hyvän johtamisen ja esimerkiksi oikeudenmukaisten työvuorokäytäntöjen tulisi olla itsestään selvä osa jokaista työyhteisöä. Työntekijöillä on oltava myös mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan.

Henkilökunnan hyvinvoinnista ja jaksamisesta on huolehdittava monin keinoin. Siksi jokaisella hyvinvointialueella:

  • Johtamisen parantamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota
  • Työhyvinvointi ja jaksaminen on asetettava prioriteetiksi
  • Tarvitaan riittävästi henkilöstöä pitämään palvelut laadukkaina ja henkilöstö hyvinvoivana
  • Henkilöstömitoitusten toteuttamiseen tarvitaan riittävät resurssit ja riittävä valvonta
  • Koulutuksen ja opiskelupaikkojen riittävästä määrästä on huolehdittava, tähän tarvitaan myös alueellista yhteistyötä
  • Työolojen ja palkkojen houkuttelevuudesta on huolehdittava

Aluevaaliohjelmamme julkaistaan kokonaisuudessaan puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä 20.11.2021 Oulussa.

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *