KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA, MARJATTA SUTINEN: KOKEMUKSIA VALTUUSTOKAUDELTA

UUTTA

Päättyvän valtuustokauden olen toiminut Kokemäen kaupungin valtuuston puheenjohtajana. Luottamustehtävä on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen. Olen tässä tehtävässä voinut olla mukana työryhmissä, joten tiedon määrä päätöksenteon tueksi on lisääntynyt. Jännittikin aluksi istua kasvokkain valtuutettujen kanssa puheenjohtajan tuolilla kun olin tottunut istumaan teidän joukossanne. Mutta pian jännitys katosi huomattuani, että tuttujahan teistä monet ovat luottamustehtävistä ja hyviksi tyypeiksi todettuja. Vaalikauteen 2017-2021 on sisältynyt monia muutoksia, oli sitten kysymys johtohenkilöiden vaihtumisesta, valtuutettujen vaihtumisesta tai rakenteellisista muutoksista.

YHTEISTYÖTÄ

Aloitin valtuuston puheenjohtajana Reijo Siltalan ollessa kaupunginjohtajana ja Mikko Löfbackan ollessa hallintojohtajana. Heidän siirryttyään muihin tehtäviin kaupunginjohtajaksi valittiin Nina Kivi ja hallintojohtajaksi Essi Piiroinen. Nyt vuonna 2021 on valittu kaupunginjohtajaksi Teemu Nieminen. Valtuuston puheenjohtajan tehtäviin kuuluu tiivis yhteydenpito edellä mainittujen kanssa, joten tutustumiseen ja hyvään vuorovaikutukseen on useamman kerran panostettu. Onneksi hallituksen puheenjohtaja on säilynyt samana, hänen kanssaan olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Poliittisten ryhmien yhteistyö on toiminut, on pystytty yhdessä löytämään moniin asioihin ratkaisu Kokemäen eduksi. Silloin kun yhteistä kantaa ei ole löytynyt niin valtuustossa valtuutetut ovat voineet tuoda esiin kannanottojaan. On myös äänestetty ja äänestyksen lopputuloksen mukaisesti on sitten yhdessä edetty eteenpäin. Valtuustotyössä on perehdyttävä hyvin monenlaisiin asioihin, joten on tärkeää, että viranhaltijoiden valmistelutyö on laadukasta. Valtuutettujen on voitava tuoda esiin omia näkökulmiaan ja osaamistaan erityisesti isojen asioiden valmisteluun ennen päätöksentekoa. Valtuustoseminaarit ja valtuuston iltakoulut ovat tukeneet tätä.

MUUTOSTA

Tällä vaalikaudella on tehty iso rakenteisiin liittyvä päätös sosiaalipalveluiden siirtyessä terveyspalveluiden lisäksi kuntayhtymä Kessotelle. Edessä on näiden palvelujen siirtäminen maakunnallisten hyvinvointialueiden palveluiksi. Toinen iso päätös rakenteisiin liittyen on varhaiskasvatuksen uudelleen järjestely. Kokemäen keskustaan on nousemassa Villa Vilinä, uusi keskitetty päiväkoti johon liittyy myös avoimen päiväkodin toimintaa. Kouluverkkoon liittyviä päätöksiä oli Risten koulun lakkauttaminen. Säästöohjelmien yhteydessä on usein puhuttu, että ns. juustohöyläysmenetelmä, jolloin vähennetään vähän sieltä ja vähän täältä ei enää ole ratkaisu, vaan on tehtävä rakenteellisia muutoksia. Niitä on nyt tehty sekä edellisellä että meneillään olevalla valtuustokaudella. Tämän valtuustokauden loppupuolella on hallintosääntöön tehty lautakuntajakoon liittyviä muutoksia, uuden kuntastrategian valmistelu on aloitettu, kunnan kiinteistöjen käyttösuunnitelma on laadittu ja Peipohjan risteysalueen kehittämisen suunnitelmia on tehty. Kaikki nämä asiat ovat mukana kun uusi valtuusto ryhtyy toimiin

TULEVAA

Kuntaliiton julkaisussa tuodaan esille, mitä kunnan tehtäviin tulevaisuudessa kuuluu:
1. Osaamisen ja kulttuurin edistäminen
Kyse on varhaiskasvatuksesta, opetuksen koko kirjosta esiopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ja vapaasta sivistystyöstä. Sekä kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalveluista.
2. Elinympäristön kehittäminen
Kyse on kaavoituksesta, liikenteestä, energiaan liittyvistä asioista, katuverkoista, vesihuollosta ja ympäristönsuojelusta.
3. Kunnan elinvoiman kehittäminen
Sisältäen vetovoimaisuuden,työllisyyden, elinkeinopolitiikan johon kuuluu yritystoimintaan liittyvät asiat ja markkinointi
4. Paikallisen identiteetin ja demokratian edistäminen
Sisältönä on osallisuus, yhteisöllisyys, viestintä, vaalit ja edustuksellinen demokratia, kansalaisjärjestötoiminta

Kaikkien näiden neljän osa-alueen toiminnan tavoitteena on kuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen.

Osaavalla henkilöstöllä ja hyvillä tulevan valtuuston päätöksillä sekä vahvalla Kokemäen kaupungin edunvalvonnalla kuntayhtymissä ja maakunnassa

Kokemäki on edistämässä kuntalaistensa hyvinvointia.Tätä mieltä on entinen yleinen edunvalvoja ja nykyinen Kokemäen kaupungin edunvalvoja.