KOKEMÄEN SOSIALIDEMOKRAATTIEN VAALIOHJELMA 2017

Kokemäki – UUDISTUU JA VAHVISTUU

 

Talous luo pohjan kunnan elinvoimalle. SDP korostaa talouden kasvua ja työllisyyttä. Ne vahvistavat taloutta – eivät leikkaukset. Tavoitteena asukkaiden sujuvan elämän, kasvun ja työllisyyden Kokemäki.

Kunnan tehtävänä on tukea työllisyyttä, yritysten menestymistä ja asukkaiden arkipäivää. Arjessa tarvitaan toimivaa kunnallistekniikkaa, sujuvaa kaavoitusta sekä yrityspalveluita.

Kaupungin motivoitunut, sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö on avainasemassa. Avoin läpinäkyvä hallinto ja päätöksenteko. Kattava ja tehokas palveluverkko sekä yhteistyö kolmannen sektorin, yritysten ja yhdistysten kanssa. Toimivat sähköiset palvelut.

Veroprosentin pitäminen maltillisella tasolla sekä investoinnit tulevaisuuden kasvuun rakentavat tulevaisuuden Kokemäkeä.

Kokemäki – YHTEISTYÖ

Tavoitteena hyvä ja toimiva yhteistyö poliittisten ryhmien välillä, kuntien yhteistyössä, monissa alueellisissa ja maakunnallisissa kysymyksissä sekä valtakunnallisella tasolla.

Kokemäki – TURVALLINEN

Julkiset palvelut, terveydenhoito sekä sosiaalipalvelut, lasten ja nuorten tuki, työpaikat ja koti ovat rakentamassa arjen turvallisuutta.

Tukea tarvitaan elämän eri tilanteisiin. Yhteisön läsnäololla ja avulla on suuri merkitys haasteellisissa tilanteissa.

Avun tulee löytää perille. Lapsille, vanhuksille, vammaisille, syrjäytyneille – kaikille sitä tarvitseville. Kansalais- ja urheilujärjestöt ovat oleellinen osa tätä toimintaa. Taloudellisen tuen tulee olla riittävää sekä pitkäjänteistä hyvien tulosten saavuttamiseksi.

Kokemäki – KAIKENIKÄISILLE

Kokemäki tukee lapsia ja nuoria. Mahdollisuudet liikuntaan ja erilaisiin harrastuksiin ovat hyvät. Koulujen suhteen tilanne on kiitettävä. Sosialidemokraatit ovat vahvasti olleet vaikuttamassa hyvän tilanteen luomiseen.

Erityinen painoarvo on lasten ja nuorten syrjäytymisen ja turvattomuuden ehkäisemisessä. Ehkäisevä perhetyö ja etsivä nuorisotyö luovat nuorille toimivan osallistumisjärjestelmän. Tässä työpajatoiminnalla ja yritysten kesätyöllistämistuella on merkittävä osuus.

Vanhukset ja vammaiset tarvitsevat tukea selvitäkseen arjessaan. Perustarpeista huolehtiminen on kunnan tehtävä. Avustustyötä tekeville kolmannen sektorin toimijoille tulee taata hyvät toimintaedellytykset erilaisten tukitoimien muodossa.

Kokemäki – SIVISTYS

Lasten varhaiskasvatus sekä opetuspalvelut ovat kyselytutkimusten mukaan laadukkaita . Toisen asteen koulutus tarjoaa poikkeuksellisen monipuoliset mahdollisuudet. Lukion aikuislinja ja kansalaisopisto täydentävät osaltaan tarjontaa. Kunnallinen kirjasto toimii osana näitä palveluita. Sivistys on meille sydämenasia.

Kokemäki – JOKI JA SEN VÄKI

Kokemäenjoen historiallinen kulttuurimaisema tarjoaa monenlaisia virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia. Joen merkitystä matkailussa tulee lisätä niin virkistyskäytön kuin markkinoinnin suhteen. Lisärakentaminen joen läheisyyteen tulee ottaa huomioon kaavoituksessa. Kaupungin tulee päivittää strategia koskien joen luomia mahdollisuuksia.