Kokemäen Sosialidemokraattien puheenjohtaja Ari Prinkkala: Eteenpäin on Kokemäellä menty


Kuluneen valtuustokauden ehkä merkittävin asia oli päätös uuden päiväkodin rakentamisesta. Se valmistuu nyt elokuun alussa tukemaan kokemäkeläisiä perheitä. Muutkin puitteet sivistys- ja vapaa-aikatoimen osalta ovat hyvässä kunnossa: koulut on hiljattain saneerattu ja Tulkkila-Sali rakennettu. Tekonurmikentän vierestä löytyy suosittu leikkipuisto ja fresbee-golf-rata. Myös Pitkäjärven aluetta on kehitetty yhteistyössä yrittäjien kanssa tekemällä mm uusi pesäpallokenttä.

Tulkkilaan saadaan tulevan kesän aikana skeitti-parkki, jota nuoret ovat kaivanneet. Erityinen kiitos kuuluukin nuorille, joiden aktiivisuus vaikutti keskeisesti hankkeen toteuttamiseen.

Myös aktiiviset kylät ovat toiminnallaan mahdollistaneet kylien pysymisen elävinä ja vireinä. Kokemäellä vahvana elävästä talkoohengestä kertovat mm fresbee-ratojen, seurakuntakeskuksen, pappilan, seuratalon ja riippusillan kunnostamiset.

Kuluneena valtuustokautena sosialidemokraattien valtuustoryhmä teki monenlaisia
valtuustoaloitteita kuntalaisten olosuhteita ja hyvinvointia parantaakseen. Aloitteista kerrotaan toisaalla enemmän.

Tukemalla ja käyttämällä kokemäkeläisten yrittäjien tuottamia palveluja varmistetaan niiden saatavuus jatkossakin. Se on merkittävä osa kaupungin elinvoiman ylläpitämistä. Tällä hetkellä Kokemäellä on vielä saatavissa palveluja, joita monissa kunnissa ei enää ole. Vähäisenä esimerkkinä kerrottakoon, että sosialidemokraatit päättivät suunnata kaikki vaaleihin liittyvät materiaali- ja mainoshankinnat paikallisiin yrityksiin.

Haluan toivottaa kaikille kaupunkilaisille hyvää ja lämmintä kesää!

Ari Prinkkala
Kokemäen sosialidemokraattien pj