Kirjoituksia

Valtuustoaloite 8.11.2021

Liikkumattomuus ja ylipaino aiheuttavat kuntalaisille lisääntyvässä määrin elintapasairauksia ja heikentyneen työ- ja toimintakyvyn aiheuttamia menetyksiä. Liikunta- ja elintapaneuvontaa tuleekin tästä syystä Kokemäellä vahvistaa resurssia lisäämällä. Tällä hetkellä Kokemäellä työskentelee kaupungin työntekijänä yksi liikunnanohjaaja.

Liikunnanohjaajan työnkuvaan kuuluu matalan kynnyksen neuvonta ja toiminta vähän liikkuville kuntalisille, jotka omaehtoisesti tai sote-ammattilaisen ohjaamana hakeutuvat mukaan ohjaukseen. Liikuntalaki (2015) velvoittaa kuntaa järjestämään liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Jatkossa kunnan liikuntapalvelut ja hyvinvointialue tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä, jotta kaikkien ikäryhmien hyvinvointia voidaan tukea saumattomasti heidän arjessa.