Aluevaalit 2022 valitut

Kokemäen sosialidemokraatien aluevaaliehdokkaat olivat:

Aluevaltuutetuksi valittu HARRI KIVENMAA, kunnallisneuvos, rehtori (eläk.)

Varavaltuutetuksi valittu SANNA KUHLMAN, sairaanhoitaja (AMK), työsuojeluvaltuutettu (al. 1.1.2022)

Sanna Kuhlman 259

Akuuttihoitotyön sairaanhoitaja (AMK), 1.1.2022 aloitan työsuojeluvaltuutettuna Satasairaalassa. YAMK opinnot ovat kesken. Yli 20 vuoden työura terveydenhuoltoalalta. Olen työskennellyt kotisairaanhoidossa, ensihoidossa, erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikalla sekä osastoilla. Lisäksi sote-alan yksityispuolella. Hoitopolut ja erilaiset potilasryhmät ovat työkokemuksen kautta tulleet hyvinkin tutuiksi. Sote-alan moniosaaja siis kyseessä. Työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja työturvallisuuteen on taustalla monenlaisia koulutuksia. Osaamisen arvioinnin ja hoitoprosessien kehittämisen koen tärkeiksi. Tutuksi ovat tulleet myös erityistilanteisiin varautumiset. Tärkeitä arvoja ovat kuntalaisille tarjottavien palvelujen oikea-aikainen saavutettavuus, tasapuolisuus ja turvallisuus. Työntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen ja epäkohtiin puuttuminen.

Luottamustehtäviä:

  • Kaupunginvaltuutettu
  • Sivistys- ja hyvinvointilautakunta pj
  • Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymävaltuuston jäsen

Email: Sanna.Kuhlman@kokemaki.fi
Puh: 0504369525

Ehdokas somessa:
Facebook-profiili
Facebook-sivu
Instagram

Tutustu ehdokkaaseen vaalikoneissa:
Satakunnan Kansan vaalikone
Ylen vaalikone

Ehdokas löytyy myös Iltalehden vaalikoneesta.


Harri Kivenmaa 255

Kunnallisneuvos, lukion rehtori (eläk.)
kaupunginvaltuusto 1977-2017,
valtuuston pj 2000-2017,
Satakuntaliiton hallitus vuodesta 2000 alkaen.
SATASOTEN johtoryhmä 2015 alkaen.

Olen osallistunut SOTE-uudistuksen valmisteluun Satakunnassa kaikkina ”tuotantokausina” vuodesta 2015. Tunnen siksi mielenkiintoa ja huoltakin siitä, miten hyvinvointialuetta Satakunnassa nyt lopulta ryhdytään rakentamaan. Uskon, että kokemuksestani valmistelutyössä olisi hyötyä Satakunnan hyvinvointialueen valtuustossa. Haittaa tuskin olisi 40 vuoden työskentelystä kaupunginvaltuustossa tai 20 vuoden vaikuttamisesta Satakuntaliitossa. Olen 67-vuotias eläköitynyt lukion rehtori. Läheisiini kuluu geronomien opetuksesta eläköitynyt vaimo, aikuinen poika ja 94-vuotias äiti. Näkökulmani hyvinvointialueen palveluihin on ennen muuta asiakkaan, palvelujen käyttäjän. Omakohtaisia kokemuksia on perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja äitini kautta vanhustenhuollosta. Olen havainnut ongelmia, mutta myös laadukasta toimintaa. Minusta tärkeintä on, että alueen SOTE-palveluja kehitetään kokonaisuutena, KOKO maakunnan palvelutarpeet huomioiden. Tarvitaan hyvää yhteistyötä poliittisten ryhmien ja eri alueiden kesken. Nyt tarvitaan kokeneita yhteistyön rakentajia, ei riitelijöitä, ja vain epäkohtien osoittelijoita, joilla useinkaan ei ole esittää ratkaisumalleja asioihin.

Email: harri.kivenmaa@gmail.com
Puh: 04005906

Ehdokas somessa: Facebook

Tutustu ehdokkaaseen vaalikoneissa: Satakunnan Kansan vaalikone
Ylen vaalikone

Ehdokas löytyy myös Iltalehden vaalikoneesta.

Muut Satakunnan sosialidemokraattien aluevaaliehdokkaat löydät täältä.